VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół - doskonalenie nauczycieli
Drugi element rotatora
Profesjonalny nauczyciel - profesjonalna szkoła

Szkoła

O szkole

Decyzją kaliskich radnych w czerwcu 2012 roku powołane zostało VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, będące częścią Centrum kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

Placówka jest  szkołą publiczną, a nauka jest bezpłatna. Szkoła kształci w systemie stacjonarnym oraz zaocznym i na odległość. Zajęcia odbywają się w poniedziałek, środa, czwartek lub w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

Pracownie dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt  niezbędny do prowadzenia  zajęć.

W ramach zajęć organizowane są wycieczki oraz wykłady i spotkania z pracownikami naukowymi  kaliskich wyższych uczelni. ( WPA UAM, PWSZ).