VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół - doskonalenie nauczycieli
Drugi element rotatora
Profesjonalny nauczyciel - profesjonalna szkoła

Kontakt

Adres placówki

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu
ul. Handlowa 9, 62-800 Kalisz
tel. 62/ 753-22-47, fax 62/753-22-47
e-mail: ckuip@ckuip.kalisz.pl
web: http://ckuip.kalisz.pl