VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół - doskonalenie nauczycieli
Drugi element rotatora
Profesjonalny nauczyciel - profesjonalna szkoła

Witamy na stronie VI LO dla Dorosłych w Kaliszu

Aktualności

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 dla słuchaczy VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Kaliszu

3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu Jadwiga Jeziorska serdecznie powitała nowo przyjętych słuchaczy klas drugich i grono pedagogiczne.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na możliwości, jakie otwiera przed słuchaczami ukończenie naszego liceum, szczególnie jeśli łączy się ze zdaniem egzaminu maturalnego.

Dyrektor CKUiP podkreśliła również, że Liceum dla Dorosłych funkcjonuje zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym, co daje słuchaczom możliwość wyboru formy kształcenia, a w zakończeniu swojego wystąpienia życzyła wszystkim owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym.

Krzysztof Suchorski

 

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 klas kończących naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kaliszu

W dniu 27 kwietnia 2018 roku słuchacze najstarszych klas VI Liceum Ogólnokształcącego pożegnali się ze szkołą i nauczycielami. Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Jadwiga Jeziorska, złożyła gratulacje absolwentom oraz życzyła powodzenia na egzaminach maturalnych i w życiu osobistym. W swoim przemówieniu skierowanym do słuchaczy stwierdziła, że dwa lata temu podjęli właściwą decyzję rozpoczynając naukę w VI LO, ponieważ te osoby, które były wytrwałe i ciężko pracowały, osiągnęły swój cel i otrzymały świadectwa ukończenia szkoły średniej.

W dalszej części spotkania uhonorowano najlepszych słuchaczy. Szczególne wyróżnienie otrzymały dwie słuchaczki, które swoją postawą, odpowiedzialnością za swoją edukację i karierę zawodową, poczuciem obowiązku szkolnego, umiejętnościami społecznymi i wyróżniającą się postawą słuchacza zasłużyły na nagrody. Nagrodzonymi są: Żaneta Gwizdek – słuchaczka klasy IIIA formy stacjonarnej, uzyskała średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 5.0 , a ponadto zdobyła w tym roku tytuł „Najlepszy Absolwent Roku” oraz Agnieszka Juszczak – słuchaczka klasy IIIB formy zaocznej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a każdemu absolwentowi życzymy powodzenia.

  

Czy znasz swoje prawa?

Pod takim hasłem z okazji obchodzonego w miesiącu grudniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Pileckim, dziennikarzem „Życia Kalisza”, absolwentem Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce. Słuchacze uczestniczyli w wykładzie, w którym przybliżona została geneza praw człowieka jak również działalność instytucji, które na terenie Europy i kraju zajmują się problematyką praw człowieka. Dowiedzieli się jak wygląda sytuacja poszanowania praw człowieka w Polsce oraz jakie są możliwości odwoływania się od decyzji wyroków sądów.

Piotr Czarczyński

     

Lekcja geografii w terenie

22 maja słuchacze VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyli w lekcji geografii w terenie, która odbyła się nad zbiornikiem Szałe.

Słuchacze wykonywali zadania z zakresu geografii fizycznej korzystając z mapy topograficznej okolicy. Podczas zajęć słuchacze poznali topografię terenu, analizowali profil glebowy, a także wykonywali proste zadania z zakresu meteorologii, używając szkolny heliograf. Zajęcia przeprowadzone przy sprzyjającej pogodzie były dla słuchaczy niezwykle atrakcyjne.

 

 

Uwaga!

Zmiana semestralnego planu zajęć edukacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych forma zaoczna od dnia 25 października 2015r.

Zaproszenie

24 stycznia - sobota- zapraszamy na wykład prof.dr.hab. Piotra
Łuszczykiewicza (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)
pt: "Sztuka komunikowania". Wykład odbędzie się o godz.11.00.

UWAGA !!!

W dniu 18 października 2014 roku odbędzie się spotkanie słuchaczy III semestru VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sali 103 o godz.12.00.
Obecność  obowiązkowa

UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana  w harmonogramie zjazdów  szkół dla dorosłych.
Zjazd V z dnia 8 -9 listopada 2014r. został przeniesiony na 15 -16 listopad 2014r.

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie z opiekunami klas słuchaczy wyższych semestrów VI Liceum Ogólnokształcącego, forma stacjonarna i zaoczna, odbędzie się 1 września 2014 r. o godzinie 17:00

Warsztaty terenowe z geografii fizycznej

14 czerwca 2014 r. słuchacze VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – forma zaoczna, wzięli udział w warsztatach terenowych z geografii fizycznej. Zajęcia odbyły się w Parku nad Krępicą. Podczas warsztatów słuchacze mierzyli temperaturę i wilgotność powietrza za pomocą higrometru, odczyn gleby korzystając z kwasomierza glebowego, a także badali przepływ wody w pobliskiej "strudze". Do orientacji w terenie używali kompasu i busoli. Na początku pogoda nie dopisywała, ale w czasie zajęć pojawiło się słońce, które sprawiło, że warsztaty były przyjemniejsze.

Nabór !!!

Ogłaszamy nabór do liceum w systemie dziennym oraz niestacjonarnym.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 16.06.2014

Konkurs

Ogłaszamy konkurs na logo szkoły ( VI LO) Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres piotr.czarczynski@ckuip.kalisz.pl do końca października 2014 roku.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

Logo ma być w dwóch wersjach 294x145 px i 169x83 px, oraz zapisane w formacie .jpg i .png

Wykład prof. dr. hab. Michała Jarneckiego

15 czerwca odbędzie się w świetlicy Bursy wykład prof. dr. hab. Michała Jarneckiego- pracownika naukowego Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego UAM w Kaliszu, historyka, podróżnika.

Tematem spotkania będzie czarna Afryka - kolonializm i teraźniejszość. W spotkaniu wezmą udział słuchacze TU oraz LO.