Aktualności • VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu

 
VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Przemysłowa 1
62-800 Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół - doskonalenie nauczycieli
Drugi element rotatora
Profesjonalny nauczyciel - profesjonalna szkoła

Witamy na stronie VI LO dla Dorosłych w Kaliszu

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 klas kończących naukę w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kaliszu

W dniu 27 kwietnia 2018 roku słuchacze najstarszych klas VI Liceum Ogólnokształcącego pożegnali się ze szkołą i nauczycielami. Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Jadwiga Jeziorska, złożyła gratulacje absolwentom oraz życzyła powodzenia na egzaminach maturalnych i w życiu osobistym. W swoim przemówieniu skierowanym do słuchaczy stwierdziła, że dwa lata temu podjęli właściwą decyzję rozpoczynając naukę w VI LO, ponieważ te osoby, które były wytrwałe i ciężko pracowały, osiągnęły swój cel i otrzymały świadectwa ukończenia szkoły średniej.

W dalszej części spotkania uhonorowano najlepszych słuchaczy. Szczególne wyróżnienie otrzymały dwie słuchaczki, które swoją postawą, odpowiedzialnością za swoją edukację i karierę zawodową, poczuciem obowiązku szkolnego, umiejętnościami społecznymi i wyróżniającą się postawą słuchacza zasłużyły na nagrody. Nagrodzonymi są: Żaneta Gwizdek – słuchaczka klasy IIIA formy stacjonarnej, uzyskała średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 5.0 , a ponadto zdobyła w tym roku tytuł „Najlepszy Absolwent Roku” oraz Agnieszka Juszczak – słuchaczka klasy IIIB formy zaocznej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a każdemu absolwentowi życzymy powodzenia.

  

Czy znasz swoje prawa?

Pod takim hasłem z okazji obchodzonego w miesiącu grudniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w VI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Pileckim, dziennikarzem „Życia Kalisza”, absolwentem Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Polsce. Słuchacze uczestniczyli w wykładzie, w którym przybliżona została geneza praw człowieka jak również działalność instytucji, które na terenie Europy i kraju zajmują się problematyką praw człowieka. Dowiedzieli się jak wygląda sytuacja poszanowania praw człowieka w Polsce oraz jakie są możliwości odwoływania się od decyzji wyroków sądów.

Piotr Czarczyński

     

Lekcja geografii w terenie

22 maja słuchacze VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyli w lekcji geografii w terenie, która odbyła się nad zbiornikiem Szałe.

Słuchacze wykonywali zadania z zakresu geografii fizycznej korzystając z mapy topograficznej okolicy. Podczas zajęć słuchacze poznali topografię terenu, analizowali profil glebowy, a także wykonywali proste zadania z zakresu meteorologii, używając szkolny heliograf. Zajęcia przeprowadzone przy sprzyjającej pogodzie były dla słuchaczy niezwykle atrakcyjne.

 

 

Uwaga!

Zmiana semestralnego planu zajęć edukacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym Dla Dorosłych forma zaoczna od dnia 25 października 2015r.

Zaproszenie

24 stycznia - sobota- zapraszamy na wykład prof.dr.hab. Piotra
Łuszczykiewicza (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)
pt: "Sztuka komunikowania". Wykład odbędzie się o godz.11.00.

UWAGA !!!

W dniu 18 października 2014 roku odbędzie się spotkanie słuchaczy III semestru VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w sali 103 o godz.12.00.
Obecność  obowiązkowa

UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana  w harmonogramie zjazdów  szkół dla dorosłych.
Zjazd V z dnia 8 -9 listopada 2014r. został przeniesiony na 15 -16 listopad 2014r.

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie z opiekunami klas słuchaczy wyższych semestrów VI Liceum Ogólnokształcącego, forma stacjonarna i zaoczna, odbędzie się 1 września 2014 r. o godzinie 17:00

Warsztaty terenowe z geografii fizycznej

14 czerwca 2014 r. słuchacze VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – forma zaoczna, wzięli udział w warsztatach terenowych z geografii fizycznej. Zajęcia odbyły się w Parku nad Krępicą. Podczas warsztatów słuchacze mierzyli temperaturę i wilgotność powietrza za pomocą higrometru, odczyn gleby korzystając z kwasomierza glebowego, a także badali przepływ wody w pobliskiej "strudze". Do orientacji w terenie używali kompasu i busoli. Na początku pogoda nie dopisywała, ale w czasie zajęć pojawiło się słońce, które sprawiło, że warsztaty były przyjemniejsze.

Nabór !!!

Ogłaszamy nabór do liceum w systemie dziennym oraz niestacjonarnym.
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od 16.06.2014

Konkurs

Ogłaszamy konkurs na logo szkoły ( VI LO) Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres piotr.czarczynski@ckuip.kalisz.pl do końca października 2014 roku.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

Logo ma być w dwóch wersjach 294x145 px i 169x83 px, oraz zapisane w formacie .jpg i .png

Wykład prof. dr. hab. Michała Jarneckiego

15 czerwca odbędzie się w świetlicy Bursy wykład prof. dr. hab. Michała Jarneckiego- pracownika naukowego Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego UAM w Kaliszu, historyka, podróżnika.

Tematem spotkania będzie czarna Afryka - kolonializm i teraźniejszość. W spotkaniu wezmą udział słuchacze TU oraz LO.